De ademhaling van een kind


De ademhaling van een kind

De ademhaling is sinds zijn geboorte geëvolueerd maar is nog niet identiek aan die van een volwassene. Hij heeft geleerd om via de mond te ademen maar de neusademhaling blijft nog heel belangrijk. De neusholten brengen de lucht naar de bronchiën, maar zorgen ook voor de opwarming, de bevochtiging en de filtering van de ingeademde lucht om stof, vervuiling en potentieel gevaarlijke microben te elimineren. Een bijzonder proces speelt daarin een cruciale rol. Aan het oppervlak van de cellen van het neusslijmvlies trillen kleine haartjes. Ze zijn bedekt met een laag slijm, die dienstdoet als val voor vervuilende stoffen en ziektekiemen als de lucht door de neus wordt ingeademd. Door samen te trillen, brengen de haartjes de slijmlaag in beweging, om ze naar de keel te brengen. Vervolgens komt de slijmlaag in de maag terecht, waar het maagzuur de ziekteverwekkende organismen elimineert. We noemen dit de mucociliaire reiniging of klaring. Na de tocht door de neusholten of de mond zet de lucht zijn weg verder door de keelholte, het strottenhoofd, de luchtpijp en de bronchiën: dit is het ademhalingsstelsel. De anatomie ervan vertoont nog specifieke kenmerken vergeleken met die van een volwassene. Het ademhalingsapparaat evolueert vanaf de geboorte en zal dat blijven doen tot de puberteit.
 
 

Ademhalingsproblemen

La respiration des enfants

Soms wordt de lucht in zijn doortocht gehinderd. Omdat de lucht moeilijker door de luchtwegen geraakt, gaat uw kind moeilijker ademhalen. We spreken dan van dyspneu of ademnood. Die kan licht of ernstig zijn; in sommige gevallen is een ziekenhuisopname noodzakelijk. Uw arts kan de ernst van de dyspneu bepalen en een behandeling voorschrijven. Ademnood kan uiteenlopende oorzaken hebben: infecties, vreemde stoffen, astma, enz. Infecties kunnen:
 

  • het neusslijmvlies beschadigen, met soms een ontoereikende mucociliaire klaring tot gevolg, en uitmonden in neuscongestie en -verstopping. Het kind zal dit compenseren door via de mond te ademen, maar de ingeademde lucht kan dan niet doeltreffend worden ontdaan van stof, stuifmeel, irriterende stoffen en microben;
  • de keelholte aantasten en faryngitis veroorzaken;
  • het strottenhoofd aantasten en laryngitis veroorzaken;
  • de bronchiën aantasten en bronchitis veroorzaken.

 

Deze infecties worden niet noodzakelijk veroorzaakt door dezelfde microben, maar een infectie van de neus en/of de keelholte (verkoudheid, faryngitis, rinofaryngitis) kan evolueren naar laryngitis. Ademhalingsproblemen bij kinderen zijn vooral problematisch omdat hun luchtwegen nauwer zijn dan die van volwassenen. Dat geldt in het bijzonder voor het strottenhoofd, dat bij kinderen smaller en stijver is.


 
 

PHYSIOMER, een bondgenoot om de ademhaling van uw kind te verbeteren

De beste manier om die ademhalingsproblemen te voorkomen, is het toepassen van preventieve maatregelen tegen luchtweginfecties. Contact tussen uw kind en andere zieke mensen vermijden en het een goede neushygiëne aanleren, helpt deze ziekten te voorkomen.

Dagelijks de neus spoelen met PHYSIOMER Soft maakt het slijm vloeibaarder zodat het gemakkelijker kan worden afgevoerd en vermindert het contact van microben en irriterende stoffen met het slijmvlies. Door bij te dragen aan de mucociliaire reiniging kunnen neusspoelingen infecties met virussen of bacteriën beperken (1).

 

Dit effect is aangetoond in een studie bij 390 kinderen. Een dagelijkse neusspoeling met PHYSIOMER Baby Spray (1):

  • vermindert het aantal verkoudheden met 50 %;

  • vermindert NKO-verwikkelingen van verkoudheid met 75 %;

  • verbetert de ademhaling met 66 %.

 

Met de hulp van PHYSIOMER kan het neusslijmvlies uw kind beter beschermen tegen infecties veroorzaakt door virussen en bacteriën. PHYSIOMER, de oplossing om de ademhaling van uw kind te vergemakkelijken!
Bibliografie
(1) Slapak I, Skoupa J, Strnad P, Hornik P. Efficacy of isotonic nasal wash (seawater) in the treatment and prevention of rhinitis in children. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2008,134:67-74.