De ademhaling van een baby

 

De ademhaling van een baby, een nog niet volledig ontwikkeld systeem.

La respiration de bébéAls alles normaal verloopt, kan uw baby bij de geboorte ademen. Zijn ademhaling lijkt echter nog niet op die van een volwassene en zal nog evolueren in de eerste weken en maanden van zijn leven. We zeggen dat zijn ademhaling nog 'immatuur', nog niet volledig ontwikkeld, is. Baby's ademen sneller dan oudere kinderen en hun ademhaling is niet regelmatig, meer in het bijzonder tijdens hun slaap. Dat veroorzaakt bij jonge ouders overigens vaak ongerustheid. Maar die ademhaling – periodieke ademhaling genoemd – is volstrekt normaal. Als uw baby geen andere tekens of symptomen vertoont, is er geen reden tot ongerustheid.

De neus: belangrijkste ademhalingsorgaan van baby's.

De neus bekleedt een centrale plaats in de ademhaling van een baby. Een baby is wat we noemen een 'obligate neusademhaler'. Dit betekent dat hij alleen door zijn neus kan ademen. Dankzij die eigenschap en de specifieke anatomische kenmerken van een baby, kan hij drinken en ademen tegelijk, zonder risico op verstikking omdat het traject van de lucht en dat van de melk elkaar niet kruisen. Naarmate hij zich verder ontwikkelt, zal hij dit vermogen verliezen en geleidelijk aan ook door de mond kunnen ademhalen.
 

De neus van een baby: essentieel maar kwetsbaar.

De neus van een baby is vrij plat en de neusgaten klein. Door die specifieke anatomie komt verstopping van de neusholten vrij vaak voor bij baby's. Bovendien kan hij de neusafscheiding nog niet naar buiten brengen door te snuiten. Als de slijmen langdurig in de neusholten blijven zitten, kan de neusverstopping nog erger worden. Doorgaans is een verstopt neusje onschuldig, en zal de baby na enkele dagen weer normaal ademen. Een ernstigere verstopping kan echter problematisch zijn omdat de baby via zijn neus ademt. De moeilijke ademhaling vertaalt zich dan in moeite met eten en een slaap van minder goede kwaliteit. Alle voorwaarden voor een knorrige baby zijn dan vervuld!
Maar de neus van een baby is meer dan een luchtkanaal. Tijdens de verplaatsing door de neusholten wordt de lucht opgewarmd, gefilterd en bevochtigd voordat deze in de longen arriveert. De ingeademde lucht ondergaat een zorgvuldige reiniging om stof, verontreinigende stoffen en potentieel gevaarlijke micro-organismen te elimineren.
 

Infectieuze complicaties bij baby's.

De neusholten zijn bekleed met een slijmvlies, dat voor die reiniging zorgt. Het slijmvlies is een verzameling van meerdere cellagen met specifieke functies.
Sommige produceren het slijm dat de deeltjes die moeten worden geëlimineerd wegvangt, zoals lijm zou doen. Naast deze mechanische functie, bevat het antimicrobiële bestanddelen die ziektekiemen helpen neutraliseren.
De cellen op het contactpunt met de lucht zijn uitgerust met trilhaartjes die samen bewegen. Ze werken als een roltrap die het slijm met de onzuiverheden afvoert naar de maag. De combinatie van die twee verschijnselen wordt mucociliaire klaring genoemd. Het is een essentieel element in de verdediging van ons lichaam tegen potentieel ziekmakende bacteriën en virussen die we inademen. Dat geldt des te meer bij baby's omdat hun immuunsysteem nog niet volledig ontwikkeld is, waardoor ze kwetsbaarder zijn voor infecties. Een ontoereikende mucociliaire klaring kan snel aanleiding geven tot verstopping, congestie (opzwelling) en neusinfecties omdat de micro-organismen in contact blijven met het slijmvlies.
De neus van een baby is van nature gekoloniseerd door allerhande micro-organismen. We kennen de precieze rol daarvan nog niet maar we denken dat ze bijdragen aan de rijping van het immuunsysteem van de baby. Dit evenwicht is kwetsbaar en als het wordt verstoord, kunnen infecties optreden. De neus staat in verbinding met de sinussen, de oren en de rest van de luchtwegen. De infectie kan zich dan ook naar die organen verspreiden en verwikkelingen veroorzaken zoals oorontsteking, bronchitis en bronchiolitis [1-2].
 

Hoe kan ik mijn baby helpen bij neusverstopping?

Een baby kan zijn neus nog niet snuiten om overtollige slijmen of slijmen die moeilijk naar buiten komen, af te voeren. Als ouder moet u hem daarbij helpen, zodat hij weer normaal kan ademen en het risico op infecties beperkt blijft. Wegens zijn jonge leeftijd moet het gebruik van geneesmiddelen worden beperkt tot het strikt noodzakelijke. Als aanvulling op een behandeling raden specialisten aan om de neus te spoelen [3]. Een neusspoeling maakt de neusholten vochtig en verhoogt de mucociliaire klaring, zodat de neusafscheiding gemakkelijker kan worden afgevoerd. Het maakt de neus van de baby vrij, vergemakkelijkt zijn ademhaling en beperkt het contact van de ziektekiemen met het neusslijmvlies. Vaak kan zelfs alleen een neusspoeling worden gebruikt. De doeltreffendheid daarvan is aangetoond. Als de neusverstopping en de symptomen langer dan enkele dagen aanhouden, moet u uw arts of kinderarts raadplegen.
 

PHYSIOMER, een doeltreffende oplossing voor baby's.

Als de neus van uw baby verstopt is, wordt zijn ademhaling luidruchtig. Hij begint door de mond te ademen om dat te compenseren maar de mondademhaling verhindert hem om te eten en te ademen tegelijk. Vaak gaat de baby dan ook moeilijker eten. Bovendien kan de lucht niet langer optimaal worden gereinigd, opgewarmd en bevochtigd voordat deze in de longen terechtkomt. Deze gevolgen van neusverstopping zijn een door ouders vaak aangehaalde reden voor ongerustheid.
Verschillende onderzoeksteams hebben het effect van een neusspoeling met of zonder neusreiniger op die symptomen onderzocht. Hun onderzoek wijst uit dat het gebruik van PHYSIOMER [4]:

  • de ademhaling verbetert met 45 %;
  • het risico op NKO-verwikkelingen (oorontsteking en bronchiolitis) verlaagt met 75 %.
  • Als de neus van een baby verstopt is, leidt het gebruik van Neusreiniger naast de neusspoeling tot [5]:
    • een afname van de luidruchtige ademhaling met 73 %;
    • van het piepen van de bronchiën met 82 %.


PHYSIOMER – natuurlijk zeewater zonder bewaarmiddelen of chemische bestanddelen – is de perfecte oplossing om het neusje van uw baby in alle zachtheid en doeltreffend te verzorgen, zodat uw baby het hele jaar door goed ademhaalt.

 Bibliografie
1. Recommandations Vidal : rhinopharyngite aiguë de l'enfant, juillet 2009
2. Recommandations AFSSAPS : Antibiothérapie par voie générale en pratique courante dans les infections respiratoires hautes de l'adulte et de l'enfant, octobre 2005
3. Fokkens WJ, Lund VJ, Mullol J, Bachert C, Alobid I, Baroody F, et al. European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps 2012. Rhinol Suppl 2012:3 p preceding table of contents, 1-298.
4. Slapak I, Skoupa J, Strnad P, Hornik P. Efficacy of isotonic nasal wash (seawater) in the treatment and prevention of rhinitis in children. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2008,134:67-74.
5. Casati M, Picca M, Marinello R, Quartarone G. Safety of use, efficacy and degree of parental satisfaction with the nasal aspirator Narhinel in the treatment of nasal congestion in babies. Minerva Pediatr 2007,59:315-325.