Bronchiolitis

Traitement bébé bronchiolite

Wat is bronchiolitis?

De ingeademde lucht gaat eerst door de neus en de keel, en vervolgens via de luchtpijp tot in de longen. De lucht gaat door steeds nauwere kanalen die zich vertakken naarmate ze de longen naderen. De bronchiolen zijn één van die vertakkingen. Bronchiolitis wordt gedefinieerd als een infectie van die bronchiolen.

Bronchiolitis treft vooral jonge kinderen, meer specifiek kinderen jonger dan 2 jaar. Het is een typische luchtwegaandoening in de winter. Bij ons worden gevallen van bronchiolitis doorgaans gemeld van midden oktober tot het einde van de winter, met een piek in december. Het Franse instituut voor gezondheidstoezicht (Institut national de veille sanitaire, InVS) schat het aantal kinderen jonger dan twee jaar dat de ziekte krijgt op 460000 per jaar. Dat is ongeveer één op de drie kinderen. In 80 % van de gevallen wordt bronchiolitis veroorzaakt door een specifiek virus, het respiratoir syncitiaal virus (RSV) (1-2). Andere virussen zijn adenovirussen, influenza- en para-influenzavirussen en metapneumovirussen. Ze worden overgedragen via direct contact met besmette personen of via speelgoed en andere voorwerpen die worden uitgewisseld.

Bij baby's ouder dan 3 maanden is het doorgaans een onschuldige ziekte. Maar 2 % van de baby's jonger dan 1 jaar moet in het ziekenhuis worden opgenomen. Uw behandelende arts of kinderarts kan de ernst van de bronchiolitis beoordelen en u indien nodig doorverwijzen naar het ziekenhuis voor behandeling.
 
 

Hoe verloopt bronchiolitis?

Klassiek begint bronchiolitis met een gewone verkoudheid of rinofaryngitis. Omdat hun immuunsysteem nog niet volledig ontwikkeld is, kan het virus bij baby's erger worden en de bronchiolen aanvallen (3). Die zullen zich proberen te verdedigen door slijm te produceren. Als dat slecht wordt afgevoerd en stagneert in de bronchiolen, wordt de doorgang van lucht gehinderd. Zo veroorzaakt het virus een ontsteking die de diameter van de bronchiole verkleint. Al die gebeurtenissen liggen aan de basis van de uitwendige tekens van de ziekte. Na 2 tot 5 dagen verandert de verkoudheid met lichte koorts in een hoest. Uw baby krijgt ademhalingsproblemen – dyspneu of ademnood genoemd – en zijn ademhaling gaat gepaard met een piepend geluid. Het is mogelijk dat uw baby hierdoor niet goed kan slapen en eten, waardoor hij heel prikkelbaar en huilerig wordt. Die symptomen veroorzaken zware ongerustheid bij de ouders maar een bezoekje aan uw arts of kinderarts volstaat om u gerust te stellen. In de meeste gevallen geneest bronchiolitis namelijk vanzelf.
 

Behandelingen en maatregelen om bronchiolitis te voorkomen.

De preventie berust op eenvoudige hygiënische maatregelen. De handen wassen voordat u uw baby vastneemt en personen die met hem in contact komen, vragen dat ook te doen. Zijn kamer verluchten en regelmatig zijn speelgoed en knuffels reinigen. Het contact met zieke mensen en bij epidemieën zo veel mogelijk beperken, drukke plaatsen waar besmettingen gemakkelijk worden overgedragen, zo veel mogelijk vermijden. Als uw kind naar de opvang gaat, wacht dan tot het volledig genezen is voordat u het erheen brengt. Ook sigarettenrook is een verergerende factor [4]. De algemene regel is: rook niet in aanwezigheid van een baby en vermijd rokerige ruimtes.
Er is geen enkele medische behandeling tegen bronchiolitis erkend. De doeltreffendheid van geneesmiddelen tegen hoest, mucolytica en bronchusverwijdende middelen om bronchiolitis te genezen of de genezing te versnellen, is niet bewezen [5-7].
Antibiotica hebben geen enkel nut behalve als de bronchiolitis gepaard gaat met een bacteriële infectie [8-9]. Een oorontsteking, koorts of elke verandering in de toestand van uw kind moet worden gemeld aan uw arts. Hij kan dan beoordelen of behandeling met antibiotica nuttig is.
Als de bronchiolitis zich heeft geïnstalleerd, is kinesitherapie een techniek die helpt om de bronchiën van uw kind vrij te maken door het ophoesten van de slijmen uit te lokken of te vergemakkelijken. Zo krijgt de lucht meer plaats om te passeren en zal uw baby gemakkelijker kunnen ademen.
In de ergste gevallen, waarbij het kind moet worden opgenomen, is soms toediening van zuurstof aanbevolen.
Tot slot raden Franse (Société Française de Pédiatrie) en Amerikaanse specialisten (American Paediatrics Academy) neusspoelingen aan als bijkomende maatregel voor baby's met bronchiolitis.


 

Neusspoeling met PHYSIOMER: een eenvoudige en aanbevolen maatregel.

In de eerste levensmaanden ademt een baby enkel door de neus. Hij is wat we een 'obligate neusademhaler' noemen. Naarmate hij groeit, zal hij ook door de mond leren ademhalen, al blijft de neus essentieel voor zijn ademhaling.
Een goede neushygiëne bij uw baby is heilzaam op twee niveaus:

  • om infectie met virussen die bronchiolitis veroorzaken, te beperken;
  • om ervoor te zorgen dat zijn neusje vrij is van slijmen en zijn ademhaling zo vlot mogelijk te laten verlopen.
 
In dat kader is PHYSIOMER een waardevolle bondgenoot in de strijd tegen bronchiolitis. De neusspoeling:

  • bevochtigt de neusholte en bevordert de natuurlijke afvoer van het slijm waarin de virussen en bacteriën vastzitten;
  • verhoogt de mucociliaire klaring en versnelt de afweer van het slijm.

PHYSIOMER draagt zo bij tot het beperken van het contact van bacteriën en virussen met het neusslijmvlies. De neus is de deur waarlangs de virussen die bronchiolitis veroorzaken, binnenkomen. PHYSIOMER voorkomt zo de verspreiding van de infectie naar de bronchiolen.

De doeltreffendheid van de neusspoeling is aangetoond in een grootschalige klinische studie [10]. Het dagelijkse gebruik van PHYSIOMER, dat werd getest bij 390 kinderen, maakt het mogelijk om:

  • verkoudheid te voorkomen (door de incidentie van verkoudheid te halveren bij kinderen die PHYSIOMER gebruiken, vergeleken met kinderen die het niet gebruiken);
  • NKO-verwikkelingen te voorkomen (75 % minder complicaties bij kinderen die PHYSIOMER gebruiken dan bij kinderen die het niet gebruiken).


Als de verkoudheid of rinofaryngitis al is geïnstalleerd, vermindert PHYSIOMER de symptomen en de duur van de ziekte significant en verbetert het de ademhaling met 45 % [10].
Het gebruik van de Neusreiniger als aanvulling op de neusspoeling wordt aanbevolen door kinderartsen in het geval van bronchiolitis [8], meer specifiek voor het eten [9] zodat de baby gemakkelijker kan ademen en eten. Het gebruik van beide tijdens verkoudheden of rinofaryngitis [11] vermindert de luidruchtige neusademhaling (-73 %) en het piepen van de bronchiën (-82 %) [12].


Doordat het verkoudheid bij baby's voorkomt, maakt een neusspoeling met PHYSIOMER Baby Spray het mogelijk om bronchiolitis te voorkomen. En als de verkoudheid of rinofaryngitis zich al heeft geïnstalleerd, versnelt PHYSIOMER, gebruikt in combinatie met de Neusreiniger, de genezing en vermindert zo de risico's op verdere verspreiding naar de bronchiolen. Het verbetert ook de ademhaling van de baby en maakt zijn neusje vrij, zodat hij gemakkelijker kan eten en bronchiolitis overwint met zo weinig mogelijk ongemak.

PHYSIOMER Baby Spray in combinatie met PHYSIOMER Neusreiniger is de oplossing voor neushygiëne om bronchiolitis bij baby's te voorkomen en uw baby zo goed mogelijk te verzorgen als de bronchiolitis zich al heeft geïnstalleerd.

 
 

Bibliografie
1. Bush A, Thomson AH. Acute bronchiolitis. BMJ. 2007;335(7628):1037-1041.
2. Leung AK, Kellner JD, Davies HD. Respiratory syncytial virus bronchiolitis. J Natl Med Assoc. 2005;97(12):1708-1713.
3. American Academy of Pediatrics. Diagnosis and Management of Bronchiolitis. Disponible à : http://aappolicy.aappublications.org/cgi/reprint/pediatrics;118/4/1774.pdf. Consultation le 12 juillet 2011.
4. NHS Direct Wales Enciclopedia. Bronchiolitis. Disponible à : http://www.nhsdirect.wales.nhs.uk/encyclopaedia/b/article/bronchiolitis/ Consultation le 28 juillet 2011.
5. Kellner JD, Ohlsson A, Gadomski AM, Wang EE.Bronchodilators for bronchiolitis. Cochrane Database Syst Rev. 2000;(2):CD001266.
6. Patel H, Platt R, Lozano JM, Wang EE. Glucocorticoids for acute viral bronchiolitis in infants and young children. Cochrane Database Syst Rev. 2004;(3):CD004878.
7. Ventre K, Randolph AG. Ribavirin for respiratory syncytial virus infection of the lower respiratory tract in infants and young children. Cochrane Database Syst Rev. 2007 Jan 24;(1):CD000181.
8. Scottish Intercollegiate Guidelines Network: Bronchiolitis in children. A national clinical guideline. Available at: http://www.sign.ac.uk/pdf/sign91.pdf. Consultation le 12 juillet 2011.
9. Cincinnati Children's Hospital Medical Center. Evidence based clinical practice guideline for medical management of bronchiolitis in infants less than 1 year of age presenting with a first time episode. Cincinnati (OH): Cincinnati Children's Hospital Medical Center; 2006 May. 13 p. Disponible à : http://www.guideline.gov/content.aspx?id=9528. Consultation le 12 juillet 2011
10. Slapak I, Skoupa J, Strnad P, Hornik P. Efficacy of isotonic nasal wash (seawater) in the treatment and prevention of rhinitis in children. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2008,134:67-74.
11. Casati M, Picca M, Marinello R, Quartarone G. Safety of use, efficacy and degree of parental satisfaction with the nasal aspirator Narhinel in the treatment of nasal congestion in babies. Minerva Pediatr 2007,59:315-325.
12. Resultaten verkregen met een medisch hulpmiddel gelijkwaardig aan Physiomer Neusreiniger.